top of page

Responsibility of creation
 

Is de mens verantwoordelijk genoeg om voor God te kunnen spelen? Deze vraag staat centraal bij de totstandkoming van deze beeldenreeks. Door de focus op de aftakeling van het object te leggen, wordt de onherstelbaar verwoestende werking van de mens op zijn natuurlijke omgeving weergegeven. Het symboliseert de machtsstrijd met de natuur.

 

Kan uit de as nog iets moois oprijzen?

bottom of page